tým Oddělení kognitivní psychologie Psychologického ústavu AV ČR si vás dovoluje pozvat na osmý ročník Zimní školy kognitivní psychologie. Škola proběhne od 4. do 7. února 2016 a bude se konat na novém místě – v hotelu Ort poblíž Sobotky (Český ráj). Jako obvykle bude připravena řada přednášek od zkušených i začínajících výzkumníků.

Registrovat se můžete pomocí formuláře http://goo.gl/forms/otZh0c9Y9x

Více informací na www.kognitivniskola.cz

Program

Pro velké přednášky:

Cyril Brom (MFF UK) – Lety a pády výukových gadget: o rozhlase, letadlech, hrách a tabletech ve školách a také o tom, jak (ne)měřit jejich kognitivně-afektivní vliv
Daniel Frynta (PřF UK) – Zvířata, kategorie, emoce
Juraj Hvorecký (FLÚ AV ČR) – Využitie a limity introspekcie
Jan Chromý (FF UK) – Průřez výzkumem vybraných psycholingvistických témat
Anna Klapetek (LMU Mnichov) – Zraková pozornost v souvislosti s pohyby očí
Jiří Lukavský (PSÚ AV ČR) – Vizuální paměť na fotografie: charakter scény a prostoru, kapacita paměti

V krátkých blocích se objeví například:

Renata Androvičová (NUDZ) – Marijuana a erotika: odpověď nucleus accumbens na erotický podnět závisí od individuální reaktivity prolaktínu na intoxikaci (fMRI studie)
Jiří Čeněk (FF MU) – Holistické a analytické vnímání: Teorie a empirie
Anna Chromá (FF UK) – Souvislost osvojování zájmen a sociálního porozumění u dětí
Jana Kopřivová (NUDZ) – Spánek a konsolidace paměti
Štěpán Matějka (FF UK) – Online zpracování obouvidových sloves v češtině
Markéta Sobotková (PřF UK) – Biologická příbuznost a výběr parfemů