Kognitivní veda a jeji budoucnost

Vážené kolegyně a vážení kolegové,
dovolujeme si vás pozvat na konferenci Kognitivní věda a její budoucnost, která proběhne na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně dne 18. 2. 2015.

Tato konference zahajuje činnost brněnské sekce Společnosti pro kognitivní vědu a filozofii, jejímž trvalým cílem je rozšířit povědomí o kognitivní vědě, získat pro tento obor nové nadšence a iniciovat interdisciplinární diskuzi o tématech filozofie, psychologie, teorie vědy, ekonomie, informatiky, apod.

Ctění hosté, jež laskavě souhlasili s výstupem na konferenci, patří mezi přední české kognitivně-vědní odborníky. Představí vám nejenom to, co kognitivní věda je, ale ukáží též rozmanité příklady její aplikace a význam jejího interdisciplinárního přesahu.

Sledujte aktuální informace na webu minikonference a také facebookové stránce události.

Můžete se těšit na tyto přednášky:

IVAN M. HAVEL – KOGNITIVNÍ VĚDA A BÁDÁNÍ O LIDSKÉ MYSLI

Vznik a rozvoj kognitivní vědy byl (a nadále bude) závislý na existencí super-rychlých počítačů s obrovským objemem paměti, na nových způsobech zobrazování mozku a neuronálních procesů a na matematické teorii složitých systémů. Navzdory rapidním pokrokům v těchto podpůrných oborech se stále nedaří hlouběji proniknout do podstaty lidské mysli, vědomí, svobodné vůle a subjektivity. V přednášce se zmíním o transdisciplinární povaze kognitivní vědy, o některých nových relevantních směrech bádání a o poněkud ostýchavém vztahu kognitivní vědy k filosofii mysli a filosofické fenomenologii. Zvlášť se zaměřím na některé příklady živých debat a kontroverzí v této oblasti.

MAREK PETRŮ – MOŽNOSTI VÝZKUMU A VYLEPŠENÍ MYSLI METODOU NEINVAZIVNÍ TRANSKRANIÁLNÍ STIMULACE MOZKU

Lidskou imaginaci odjakživa fascinovali jedinci s výjimečně vyvinutými mentálními schopnostmi. Neurovědci od dob Franze Galla horlivě zkoumají, které oblasti mozku jsou za konkrétní schopnosti odpovědné. Ačkoli tato otázka nebyla doposud vyjasněna, řada výzkumů naznačuje, že pomocí neinvazivních neurostimulačních metod (transkraniální magnetická stimulace, transkraniální přímá elektrická stimulace) lze tyto schopnosti modulovat. Máme se pokoušet elekrostimulací mozku vylepšit svůj intelekt, náladu či sociální a morální inteligenci? Jakou za to zaplatíme cenu?

MICHAL POLÁK – ROLE FILOSOFIE V DEBATÁCH O VĚDOMÍ V KOGNITIVNÍ VĚDĚ

V příspěvku se zamyslíme nad tím, jak se mohou filosofky a filosofové konstruktivně zapojit do současných debat o fenomenálním vědomí, které probíhají v neurovědě, kognitivní psychologii a dalších vědeckých oborech. Budeme se snažit ukázat, že tyto debaty obsahují zajímavé a netriviální filosofické předpoklady a teze. Speciálně se zaměříme na problém tzv. neuronálních korelátů vědomí.

MICHAL VAVREČKA – PROSTOROVÉ VLASTNOSTI ČÍSELNÝCH ŘAD

V přednášce budu prezentovat výsledky aktuálního výzkumu, který se zabývá reprezentací číselných řad v parietální oblasti a jejich prostorovými aspekty. Data z EEG vykazují zvýšenou gamma aktivitu v parietální oblasti během matematických úloh na metální ose, podobně jako při prostorových úlohách. Detailní analýza však odhaluje odlišné časování a kódování prostorových a matematických úloh. Výsledky rovněž prokazují odlišnou aktivitu během kanonické orientace číselné osy oproti její reverzní variantě.

 

Po přednáškách všech hostů navážeme plenární diskuzí o budoucnosti kognitivní vědy v České republice. Očekává se, že program bude pokračovat kuloárními debatami v blízkém pohostinském zařízení.

Konference proběhne v 13:30, v učebně A11 Filosofické fakulty Masarykovy univerzity (Arna Nováka 1) v Brně.