Univerzita Palackého v Olomouci ve spolupráci se Sekcí pro funkční mapování mozku České společnosti pro klinickou neurofyziologii ČLS JEP

pořádá 9. MEZINÁRODNÍ WORKSHOP FUNKČNÍ MAGNETICKÉ REZONANCE

Olomouc, 4. – 5. dubna 2013

http://www.fmri2013.upol.cz/

DŮLEŽITÉ TERMÍNY

Termín zaslání přihlášky k účasti: 28. 2. 2013
Termín dodání abstrakt: 28. 2. 2013
Termín zaplacení poplatků: 28. 2. 2013
Potvrzení o přijetí přednášky nebo posteru 15. 3. 2013
Potvrzení registrace 20. 3. 2013