Informujeme, že pro CTS je vypsáno výběrové řízení na postdoktoranda. Termín pro zasílání přihlášek je 30. září, předpokládaný nástup 1. prosince.

Rektor Univerzity Karlovy v Praze vyhlašuje konkurz pro Centrum pro teoretická studia na místo:

vědeckého pracovníka na dva roky postdoktorandské praxe v některém z vědních oborů rozvíjených na tomto pracovišti.

Kvalifikační předpoklady: v době nástupu ukončené postgraduální (doktorské) studium, nejvýše však tři roky od udělení titulu Ph.D. (nebo ekvivalentu) a znalost anglického jazyka.

Požadované doklady: motivační dopis spolu s návrhem výzkumné činnosti pro období postdoktorandské praxe, stručný odborný životopis, seznam publikací, kopie diplomu, potvrzení o obhajobě nebo o odevzdání disertační práce.

Předpokládaný nástup v Centru pro teoretická studia, společném pracovišti UK v Praze a AV ČR, je od  1. prosince 2012.

 

Přihlášky do konkurzu zasílejte na adresu: CTS, Jilská 1, 110 00 Praha 1 nebo

e-mailem: office@cts.cuni.cz do 30. září 2012.

Podrobnější informace lze získat na tel. 222 220 671