Doc. Ivan M. Havel v zimním semestru opět otevírá svůj předmět Přirozené a umělé myšlení I. akreditovaný na MFF.

Kurz mohou navštěvovat studenti různých ročníků, kteří mají zájmem o kognitivní vědu a filosofii mysli. Účast je možná i pro nezapsané posluchače.

Zahájení – středa  8. října 2014, 14:30.
Místo konání: seminární místnost CTS (Praha 1, Husova 4,  3.p.).

Studenti jiných fakult (a hosté) jsou vítáni

Předmět si mohou zapsat v terminu, který k zápisu do UK SIS otevírá MFF (v případě obtíží je třeba kontaktovat studijní oddělení jak vlastni fakulty, tak MFF). Studenti FHS se zapisují se zápočtem; na PřF je předmět veden pod č. S720P97K. Studenti FEL ČVUT se zapisují na své fakultě.

Anotace. Zkoumání vybraných pojmů a myšlenek kybernetiky, umělé inteligence, kognitivní vědy, filosofie mysli a příbuzných oborů. Zvláštní důraz na témata, která mají co říci ke vztahu mezi myslí a tělem a k problému vědomí a racionálního rozhodování. Probírají se i diskusní témata a nejnovější výzkumné směry. Od zapsaných studentů se předpokládá aktivní účast včetně vypracování semestrální práce.

Předpokládaná témata pro letní semestr

Percepce (hlavně vizuální), percepční  smysly, pojem smyslu pro něco. Prahové a podprahové vnímání.  Smysl pro počty a čísla. Měřítkové dimenze a horizonty kognice. Vědomí jako filosofický problém. Introspekce a (sebe)reflexe. Autopoietické systémy. Prožívání epizodických situací, epizodická  paměť.

Podrobnosti naleznete zde