CENTRUM PRO TEORETICKÁ STUDIAvás zve na čtvrteční seminář, který povede Ivan M. Havel (CTS) na téma Hofstadterovo kouzlo: jsme vědomé bytosti díky podivným smyčkám v mysli

Anotace:

Před víc než 30 lety vyšla pozoruhodná kniha D. R. Hofstadtera, Gödel, Escher, Bach: an Eternal Golden Braid, která mnohé z nás zlákala pro poněkud nezvyklý typ myšlení. Loni vydalo Argo a Dokořán český překlad této knihy, což nám budiž záminkou k zamyšlení (a kritice) Hofstadterova pokusu poodhalit podstatu lidského vědomí, sebereflexe a inteligence pomocí autoreferenčních smyček, inspirovaných Gödelovým důkazem věty o neúplnosti formální aritmetiky.
Seminář se koná ve čtvrtek 21. února 2013 od 10 hodin v CTS, Husova 4, 3. patro.
Více info viz http://www.cts.cuni.cz/