Dovolte abychom vás pozvali na únorovou diskusi SCSP. Vystoupí Tomáš Bruckner (FIS VŠE) s tématem „Konstrukce pojmu času“. Akce se uskuteční ve středu 27.2.2013 od 18.00. Místem konání je tentokráte místnost SB 225 ve Staré budově Vysoké školy ekonomické v Praze.

Registrace a aktuální informace naleznete na Facebookové stránce události.

Anotace

Čas a příčinnost patří mezi základní formy poznání. Čas pojatý jako základní fyzikální kvantita je předpokladem současného pozitivního porozumění světu. Z pohledu fenomenologického je však fyzikální čas problematický, neboť pojem času lze popsat jako složitý poznávací konstrukt více pojmů vycházejících z přirozeného prožívání času. Několik různých časů (osobně se jevící, mezilidsky sdílený, fyzikální, noosférický, virtuální či biblický) se spletitě vzájemně vytváří. Zkoumání příčinných vztahů těchto časů a jejich historií může odhalit některé souvislosti: Následek může předcházet příčinu. Historie zkonstruovaná na základě dnešního poznání nemůže být pravdivá, protože v minulosti dnešní poznání nebylo. Počátek světa lze hledat kromě rozkrývání kauzálního působení věcí také rozkrýváním kauzalit historie poznání. Je možné pojetí stvořeného světa, které není v rozporu se světem fyzikálně vědeckým?