Další debatní setkání bude na téma Neuroetika a bude se konat ve středu 11.5.2011 od 17:00, opět v Klubu knihovny VŠE.

Tentorkát je téma trochu odlehčené a materiál v češtině, takže si po Harrisovi trochu oddychneme 🙂

Předkladatel: Ondřej Bečev
Koreferent: Ondřej Havlíček
Text: naleznete opět na koglib.becev.cz a jedná se o text Marka Petrů: Neuroetika – nový problém, nová disciplína.