První diskusní setkání nového roku 2014 bude hostit kognitivní psycholožku a etoložku Jitku Lindovou (FHS UK), která představí současný výzkum učení konceptů u ptáků, včetně výsledků původního výzkumu na FHS UK. Vystoupení proběhne ve středu 15. ledna 2014 od 18.00 v místnosti NB 470 (v nově přistavěném podlaží NB) v Nové budově Vysoké školy ekonomické v Praze.

Registrace a aktuální informace naleznete na Facebookové stránce události.

Anotace autorky

Studium učení konceptů u zvířat ukazuje, na jaký základ, sdílený s jinými obratlovci, navazují lidské komplexní kognitivní schopnosti, případně k jakým kognitivním paralelám může docházet v důsledku podobných životních selekčních tlaků. Výzkumy konceptuálního chování u ptáků ukazují na zajímavé shody, ale i odlišnosti od lidské kognice, např. v kategorizaci vizuálního prostředí. Námi studovaný druh papoušci šedí vykazují člověku podobné tendence k vytváření pravidla a abstraktních konceptů.