Dubnové setkání SCSP, které bude zaměřeno na aktuální filosofické a metodologické otázky v rámci ekonomie, se odehraje 18. 4. od 18:00 v SB 212. Vystoupí Jan Färber s tématem Teorie hodnoty a její význam pro ekonomii jako vědu.

Ve své diplomové práci se autor zabývá otázkami jako: „Je teorie hodnoty tématem pro současnou ekonomii? Má jí co nabídnout a je k tomu odpovídajícím
způsobem využívána?“ Odpovědi na ně se pokusí nastínit ve svém vystoupení. Pohledem na historický vývoj teorií hodnoty zjistíme, že koncept hodnoty je pro naplnění cíle ekonomie (vysvětlovat lidské jednání, ať už na úrovni jednotlivců nebo společnosti jako celku) nezbytný a může tedy hrát v jejích nejrůznějších oblastech důležitou roli. Vzhledem k tomu, že je koncept hodnoty v rámci mainstreamové mikroekonomické analýzy odstraněn, dochází ke snížení vypovídací schopnosti ekonomie a dokonce i k (ať už implicitnímu nebo explicitnímu) přeorientování celé disciplíny k jiným cílům, než je popis jednání jako účelové činnosti, především k nahrazení jednání konceptem chování.

UPDATE (13. 4.): Text k vystoupení si můžete stáhnout zde – Färber – Teorie hodnoty.pdf (592,6 kB). Průvodní komentář autora: „Text, který se Vám dostává do rukou, berte prosím jako ilustrativní k tématu diskuze. Je v něm věnováno poměrně mnoho prostoru (v prostřední části) popisu samotných teorií hodnoty, zatímco důsledky pro ekonomii jsou pouze naznačeny v úvodní a závěrečné části. Diskuze by se měla zaměřit především na myšlenky obsažené právě v těchto částech a pokusit se je rozvést. Prostřední část zůstala v této rozsáhlé podobě, neboť postupně rozvíjí myšlenky podporující závěry naznačené v úvodní části a rozvedené v závěrečné části.“