Na posledním předprázdninovém setkání SCSP s názvem „Je hypotéza psychofyzické identity udržitelná? The Multiple Realizability Argument“ vystoupí se svým příspěvkem Pavel Janda, který představí některé problémy spojené s hypotézou psychofyzické identity.

Je lidské vědomí redukovatelné na „hmotné“ procesy probíhající v mozku? Pokud máte k této otázce co říct, nebo vás prostě jenom zajímá, budete určitě vítáni.

S tématem se můžete předběžně seznámit v článku The Multiple Realizability Argument against Reductionism od Eliotta Sobera, který již tradičně naleznete na naší webové knihovně http://koglib.becev.cz

Setkání proběhne v pondělí 20. 6. 2011 od 18:00 v budově VŠE na Žižkově v místnosti SB 335.