Dovolte abychom vás pozvali na listopadové přednáškově-diskusní setkání SCSP. Našimi hosty budou Marek Havlík (FF ZČU) a Tomáš Marvan (FÚ AVČR), kteří vystoupí s tématem „Od reaktivního k endogennímu pojetí mozku v současné neurovědě: případ default mode network“. Akce se uskuteční tentokrát ve čtvrtek (!) 21.11.2013 od 18.00. Místem konání je bude místnost  NB 469 (v nově přistavěném podlaží NB) v Nové budově Vysoké školy ekonomické v Praze.

Registrace a aktuální informace naleznete na Facebookové stránce události.

Anotace

Podle reaktivního paradigmatu, které v neurovědě vládlo po dlouhá desetiletí, je mozek stoj na zpracovávání vnějších podnětů. V poslední dekádě došlo v neurovědě k razantnímu přehodnocení tohoto pohledu na věc. Do popředí zájmu se dostává endogenní, spontánní mozková aktivita, jejíž role pro kognitivní procesy byla dříve spíš přehlížena. Tento trend budeme demonstrovat na tzv. default mode network, jenž byl odhalen a popsán zejména v pracích Marcuse Raichleho a jeho kolegů. Poukážeme také na některé metodologické překážky, s nimiž se zkoumání endogenních mozkových procesů bude muset vyrovnat.