Na květnovém diskusním setkání Společnosti pro kognitivní vědu a filosofii (SCSP), které se odehraje příští středu od 18:00 v SB211 v budově VŠE na Žižkově vystoupí Petr Houdek (Přírodovědecká fakulta UK, NF VŠE) se svojí přednáškou o ekonomii jazyka. Diskusní setkání je otevřené všem!

 

Anotace autora

Kterým směrem je jih? Nejde o řečnickou otázku, přemýšlejte … Přestože tento text čtete na místě, v němž se pravidelně nacházíte, hádám, že téměř nikdo nebude schopen přesného určení. Členy jedno kmene australských Aboriginců bych však otázkou téměř nikde do rozpaků neuvedl. Proč?
V přednášce „Ekonomie jazyka“ začneme představením poznatků, do jaké míry různé jazyky poskytují svým mluvčím specifické kognitivní výhody či nevýhody, ať již v určování světových stran nebo v práci s čísly, vnímání druhého pohlaví, rozpoznávání odpovědnosti či zpracování času. Poté zaspekulujeme, jak se tyto vlastnosti mohou promítat do národních institucí a šíře ekonomického chování, od míry úspor po pracovní zákonodárství.
Součástí příspěvku bude diskuze, nakolik je vztah – jazyky určují způsoby myšlení – kauzální a zda lze v působení jazyka na ekonomické ukazatele odlišit jeho vliv od působení národní kultury. Ve zbytku času – což je toliko varování pro posluchače vyhýbající se případné diskuzi výše – dojde i na standardní ekonomii jazyka, tedy poněkud méně záživné zkoumání, jak zvládání jazyků ovlivňuje lidský kapitál, spolupráci či jak sdílený jazyk zlepšuje mezinárodní obchod.