Dovolujeme si vás pozvat na březnové setkání SCSP se uskuteční ve středu 27. 3. od 18:00 ve Staré budově VŠE na Žižkově (místnost SB411). Vystoupí Petr Špecián (NF VŠE) s prezentací na téma „Konsenzus, predikce a ekonomické vzdělávání“.

Registrace a další informace jsou k nalezení na facebookové stránce události.

Anotace příspěvku

Pokusím se ukázat, zaprvé, že relativní predikční neúspěšnost ekonomie je příčinou toho, že mezi ekonomy nepanuje shoda v základních otázkách a že pociťují významný rozdíl mezi ekonomickou teorií a aplikovanou hospodářskou politikou. Zadruhé bude ilustrováno, že predikční neúspěšnost plyne ze samotné podstaty ekonomie coby autonomní a neexaktní vědy. Z tohoto důvodu se nezdá pravděpodobné, že by ekonomie někdy začala poskytovat vysoce přesné a spolehlivé předpovědi, s jejichž pomocí by byl nastolen konsenzus a zvětšil by se vliv ekonomů na praxi. Zatřetí vyplyne, že i kdyby se ekonomové pokusili obejít politiky (kteří nejsou dostatečně motivovaní k přijímání jejich rad) prostřednictvím vzdělávání široké veřejnosti, jak navrhují někteří autoři, nelze očekávat významnou změnu preferencí veřejnosti ve vztahu k hospodářské politice.