Na příštím diskusním setkání vystoupí Mgr. Ing. Tomáš Sigmund, Ph.D. (KSA FIS) se svým příspěvkem k etice a ekonomii.

Anotace autora:
„Ve svém vystoupení bych chtěl na příkladu paradoxnosti podnikatelské etiky ukázat obecnější problém otevřenosti a celkové neuchopitelnosti fenoménu jako takového. Etika nás totiž upomíná na to, že náš způsob života a náš svět není jediný možný. Ve fenoménech jako takových je přítomna stálá diference a neukončenost. Uchopit něco v plné přítomnosti není možné. K této otevřenosti světa ale podle mého názoru přistupujeme rozbitím nějakého předchůdného

světa a nemůžeme v ní žít trvale, tedy nemůže být naším světem, ale pouze jeho rozbitím či narušením. Rozbití je krizí, ve které se objevuje jiný svět. Nemůžeme žít bez světa, ale musíme být stále připraveni na jeho změnu či jiný výklad, který ukáže svět jinak a nově, tzn., ukáže nový svět. Fenomén mizení je něčím, co můžeme zahlédnout jako narušení nějaké známosti a ne jako pozitivní jev.
Na pokusu o rozhovor mezi J. Derridou a H. G. Gadamerem poukáži také na rizika, se kterými je uvědomění si otevřenosti fenoménů spojeno. Je jím především snaha vystoupit mimo svět, která je charakteristická pro metafyziku. Znamená rezignaci na otevřenost vůči světu a jeho smyslu. V tom je relativismus a dogmatismus zajedno. Uzavřenost systému znemožňuje novému zjevit se.
Jako vodítko k etickému přístupu použiji myšlenky E. Levinase. Ekonomický přístup bude reprezentovat homo oeconomicus. Otevřenost světa budu ilustrovat na myšlenkách F. Nietzscheho, S. Freuda, M. Heideggera a J. Derridy. Svůj závěr opřu o pozdní dílo J. Derridy (Dar smrti) a J. Patočky (Kacířské eseje o filosofii dějin).

Diskuse je tradičně otevřená všem, budeme se těšit na zajímavou rozpravu. Místnost bude upřesněna, čas je standardní – středa od 18:00, 30. 5. v budově VŠE na Žižkově.

UPDATE 24. 5.: Sejdeme se v místnosti SB127. Text k vystoupení je k dispozici zde.