Občanské sdružení Přátelé filosofie si vás dovoluje pozvat na diskusní seminář „Existuje vesmír sám od sebe?„, který se uskuteční v sobotu 25. 5. od 13:00 v univerzitním centru (Šlapanice u Brna).
Odpověď „Ne“ bude obhajovat Mgr. Michal Černý (Ústav teoretické fyziky a astrofyziky PřF MU), odpověď „Ano“ pak Mgr. Miroslav Dočkal (KFI FF UP).

Vstup zdarma, možno přispět dobrovolným příspěvkem.

O své účasti nám prosím dejte vědět pokud možno předem, do 22. 5. na e-mail pratelefilosofie@seznam.cz

Bližší informace na letáku