Trattenbach – Jilská a Oddělení analytické filosofie FLÚ AV ČR si vás dovolují pozvat na přednášku „Limity kognitívnej fenomenológie“, kterou prosloví dr. Juraj Hvorecký (Oddělení analytické filosofie FLÚ AV ČR).Přednáška se uskuteční ve čtvrtek 15. 5. od 15:00 v zasedacím sále FLÚ AV ČR (Jilská 1, Praha 1).

h/t: Jan Horský