Srdečně vás zveme na čtrnácté česko-slovenské setkání Kognice a umělý život.
Konat se bude ve dnech 26.-30. 5. 2014 ve Vinařství U Kapličky v Zaječí, více na http://ciencialova.zam.slu.cz/kognice2014/index.php?id=1

Seminář s několikaletou tradicí poskytuje prostor pro prezentaci výsledků a záměrů odborníků v oblasti kognice, umělého života a umělé inteligence z Čech a Slovenska. Cílem semináře je i hledání transdisciplinárního dialogu mezi vědními disciplínami spojených zájmem o tuto široce chápanou oblast vědy.

Důležité termíny:

Termín pro registraci a zaslání abstraktů: 28. 2. 2014
Potvrzení o zařazení příspěvku do sborníku: 14. 3. 2014
Termín pro zaslání finální verze příspěvků: 7. 4. 2014
Termín zaplacení konferenčního poplatku: 15. 4. 2014
Konání semináře: 26. – 30. 5. 2014