V dňoch 25.-28.5.2015 sa bude konať už 15. ročník medziodborovej konferencie Kognícia a umelý život 2015, na ktorú Vás týmto srdečne pozývame. Využite možnosť stretnúť sa s rôznymi zaujímavými ľuďmi-odborníkmi, tentokrát v malebnom prostredí Trenčianskych Teplíc.

Viac informácií nájdete na stránke http://cogsci.fmph.uniba.sk/kuz2015/ ktorá bude včas doplnená o ďalšie inštrukcie a detaily.

Pre študentov je tu možnosť uchádzať sa o grant v prípade aktívnej účasti.