Kongresové centrum ACADEMIA, Stará Lesná, Vysoké Tatry

Konferencia KUZ je vedecké interdisciplinárne podujatie s mnohoročnou tradíciou, ktoré vytvára priestor na prezentáciu výsledkov práce odborníkov z Čiech a Slovenska zaujímajúcich sa o rôzne aspekty a metódy skúmania kognície, či už v živých alebo umelých systémoch.

Vítané sú príspevky z relevantných kognitívnych disciplín ako sú filozofia, kognitívna psychológia, umelá inteligencia, lingvistika, neurovedy, kognitívna antropológia a ďalšie. Cieľom konferencie je podnietiť odborné diskusie, hľadať styčné body a oblasti spolupráce v tejto dynamicky sa rozvíjajúcej interdisciplinárnej oblasti poznávania.

Dôležité termíny

Prihlášky príspevkov a ich abstraktov: do 11. 3. 2013
Potvrdenie o zaradení príspevku (prednáška, poster): 18. 3. 2013
Registrácia na konferenciu a úhrada vložného: do 12. 4. 2013
Odovzdanie finálnej verzie článku: do 12. 4. 2013
Konanie konferencie: 27.–30. 5. 2013 (pondelok až štvrtok)