Odkazy na zajímavé weby, osoby či organizace spojené s kognitivní vědou – zejména v kontextu České Republiky, Slovenska a dalších zemí Střední Evropy.

Organizace

SCSP – Společnost pro kognitivní vědu a filosofii – VŠE Praha, ČR

CECOG – The Central European Cognitive Science Association – ELTE, BMI a další.

MEi:CogSci- The Middle European interdisciplinary master programme in Cognitive Science

NBU: CEEC of Cognitive Science – NBU Sofia, Bulharsko

ESCON: European Social Sognition Network

Laboratoře

LEVYNA – Laboratory for Experimental Research of Religion – FF MU Brno, ČR

CDC CEU – Cognitive Development Center – CEU Budapest

SOMBY – The Social Mind and Body Group – Radboud University Nijmegen, Holandsko

Functional Magnetic Resonance Imaging Lab – Olomouc

Webové stránky

Massive Error – Weblog Filipa Tvrdého

Cogscience.info – Dnes již mrtvý projekt webových stránek o kognitivní vědě v ČR

cogling.info – Webové stránky české kognitivní lingvistiky

Předměty a diskusní skupiny při universitách

Filosofické problémy informatiky – MF UK, Praha

Seminář z kognitivních věd – MF UK, Praha

SCSP – Společnost pro kognitivní vědu a filosofii – VŠE, Praha