Odkazy na zajímavé weby, osoby či organizace spojené s kognitivní vědou – zejména v kontextu České Republiky, Slovenska a dalších zemí Střední Evropy.

Studijní obory

 • MEi:CogSci- The Middle European interdisciplinary master programme in Cognitive Science (http://www.meicogsci.eu/ )
  MEi:CogSci je studijn
  í program kognitivní vědy vzniklý na ctyřech univerzitách ve střední Evropě. Jedná se o program navazujícího magisterského studia v oblasti kognitivních věd a podílí se něm i Univerzita Komenského v Bratislavě (více informací na http://cogsci.fmph.uniba.sk/meicogsciba/ ).
 • Department of Cognitive Science and Psychology, New Bulgarian University, Sofia ( https://kognitivna-nauka-i-psihologija.nbu.bg/en/ ).
  Katedra kognitivních věd na NBU byla založena v roce 1992 a patří tak k jedněm z nejstarších podobných pracovišť ve střední a východní Evropě. Kromě studijního oboru kognitivních věd také každoročně organizuje Summer school in Cognitive Science.

Společnosti

 • SCSP – Společnost pro kognitivní vědu a filosofii ( www.cognitivescience.cz )
  Právě nyní jste na našem webu 🙂
 • CECOG – The Central European Cognitive Science Association, Zahrnuje zejména ELTE, BMI a další. (http://www.cecog.eu/)
  CECOG je asociace založena v roce 2008 Univerzitou technologie a ekonomie v Budapešti a Univerzitou Záhřeb. Organizace si klade za cíl podporu výuky a spolupráce v oblasti kognitivní věd ve střední Evropě.

Výzkumné ústavy

 • NUDZ – Národní ústav pro duševní zdraví v Praze  ( www.nudz.cz) 
  NUDZ je v
  ýzkumný ústav v Praze pod vedenim Cyrila Höschla. Zabývá se zejména výzkumem v oblasti psychiatrie, psychologie, medicíny ale také kognitivních věd (mezi zajímavé projekty patří například výzkum prostorové orientace člověka pomocé 3D virtuální reality).
 • CIIRC – Český inistitut informatiky, robotiky a kybernetiky (www.ciirc.cvut.cz)
  Česk
  ý institut informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC ČVUT) je vysokoškolský ústav Českého vysokého učení technického v Praze. Zabývají se výzkumnými projekty v oblasti robotiky, strojového učení, machine vision ale i kognitní vědy.
 • CEITEC – Středoevropský technologický institut v Brně (www.ceitec.cz )
  CEITEC je centrem vědeck
  é excelence v oblasti věd o živé přírodě a pokročilých materiálů a technologií. Z hlediska kognitivních věd je zajímavé Centrum neurověd , například výzkum prof. MUDr. Milan Brázdila, Ph.D.: https://www.ceitec.cz/prof-mudr-milan-brazdil-ph-d/u17040 .
 • ESCON: European Social Sognition Network / (http://www.socialcognition.info/ )

Laboratoře

ČR / Slovensko

Střední Evropa

Konference a letní a zimní školy:

 • Zimní škola kognitivní psychologie – http://www.kognitivniskola.cz/
  Zimn
  í škola sdružujíci psychology, lingvisty, filozofy, přírodovědce, informatiky a další přiznivce kognitivní vědy v čechách. Jedná se typicky o 4 denní akci na začátku roku. Přednašejí přední odborníci v oblasti kognitinvích věd z Česka a Slovenska.
 • Kognice a umělý život (pravidelně se konající konference, např.: http://www.cognitivescience.cz/konference-kognicia-a-umely-zivot-xvii/ )
  Konference sdružující lidi se zájemem o kognitivní vědu v Čechách a na Slovensku. Sdružuje lidi napříč obory (psychologie, neurovědy, umělá inteligence, robotika) a je tedy ideální akcí pro získání přehledu v oblasti kognitivních věd v České republice. Více informací v příslušné sekci na tomto webu.
 • Letní škola lingvistiky http://www.lingvistika.cz/
  Mezin
  árodní letní škola, sdružující hlavně studenty lingvistiky, ale též psychologie a dalších oborů. Škola se koná typicky v Litomyšli a vystupují na ní převážně zahraniční mluvčí (škola je v angličtině). Letní škola je zajímavá pro zájemce o kognitivní vědu, kvůli velkému překryvu s oborem lingvistiky a z důvodu velmi různorodých řečníků na konferenci (příklad témat probíraných na škole jsou např.: genetické koreláty jazyka, osvojování gramatiky u dětí, vliv jazyka na vnímaní světa apod.).

Webové stránky

Předměty a diskusní skupiny při universitách

Aktualizováno 18.11.2017, Michal Bída a Ondřej Bečev