V březnu 2013 jsme navázali spolupráci se slovinským sdružením Društvo študentov Kognitivne znanosti ustanoveném při programu Kognitivna znanost (MEi:CogSci) na Univerzitě v Ljublani.

Družstvo pořádá sérii pravidelných přednáškových setkání se slavnými přednášejícími Hvala za nevrone („díky neuronům“), cílenou především na poměrně široké publikum.

Doufáme, že naše skupiny, velice podobné svou činností, cíli i zápalem, budou mít v budoucnosti příležitost tuto spolupráci vhodnou formou rozvinout.