SCSP vypisuje výběrové řízení na diskusní příspěvky!

SCSP Call for Papers

SCSP Call for Papers

Přijímáme working papers ve vyšším stadiu finality – musí se jednat o souvislý text, který má jasnou pointu a je připraven ke zveřejnění. Nezbytnou součástí je dodržování akademických standardů odkazování na zdroje (normu si lze zvolit podle vlastních preferencí, ale upřednostňujeme citace ve formátu author-date). Text by se měl délkou vejít do 20 normostran (max 40 000 znaků) ve standardním formátu .doc nebo .docx. Přijímáme texty v českém, slovenském, nebo anglickém jazyce. Součástí textu musí být abstrakt v délce do 150 slov (max 1000 znaků), který přehledně shrnuje nejdůležitější poznatky a přínosy textu.

Témata

Tematický okruh je široký – uvítáme práce z oblasti filosofie a kognitivní vědy, může se jednat rovněž o příspěvky teoretického charakteru týkající se metodologie a filosofických aspektů vědy (především z oblasti ekonomie).

Zasílání

Na vaše návrhy se budeme těšit na mailu scsp@email.cz, nebo i v naší Facebookové skupině. Navržené texty předběžně posoudí redakční rada a v horizontu 14 dnů vás kontaktujeme. Texty lze zasílat průběžně, přičemž deadline pro zařazení do diskuse je vždy 20. předchozího měsíce (tzn. do 20. 9. na říjen atd.).