SCSP – Society for Cognitive Science and Philosophy

Společnost pro kognitivní vědu a filosofii
Email: scsp@cognitivescience.cz
WWW: www.cognitivescience.cz
Facebook: SCSP na Facebooku

V Praze působíme při Filosofické fakultě Univerzity Karlovy a Katedře filosofie Vysoké školy ekonomické v Praze .
V Brně je naší základnou Filozofická fakulta Masarykovy univerzity.