scsp-enAhoj!

Obracíme se na vás, příznivce kognitivní vědy a studia lidského myšlení, s nabídkou nových možností zapojení do aktivit Společnosti pro kognitivní vědu a filosofii (http://scsp.cognitivescience.cz).

Od počátku roku 2015 jsme přišli s řadou novinek. V února 2014 startuje nová Brněnská pobočka SCSP, měníme logo a rozšiřujeme členskou základnu. Náš web se také sloučil s projektem Cognitive Science Czech Republic a přesunul se na doménu www.cognitivescience.cz. Po úspěšném Brnu jsme také změnili způsob, jakým fungujeme v Praze – podařilo se nám zapojit aktivní studenty nejen z FF UK, kteří mají nové nápady a rádi by se dostali do kontaktu se současnou českou vědou.

SCSP se zrodila jako studentský spolek, avšak nyní leží na bedrech nás dvou absolventů – a to nyní chceme změnit a vrátit jej zpět směrem ke studentům.

Jak se zapojit? Rádi bychom přijali několik nových členů, kteří by nám pomohli s organizací přednášek, komunikaci s přednášejícími (většinou vědkyně a vědci, filosofové, ekonomové aj.).

Těžištěm akcí je to, že jednou za měsíc pořádáme debatu s nějakým zajímavým hostem, který pro vzdělané, leč nikoli úzce specializované publikum představí svoji práci – mělo by to být něco na pomezí filosofie a kognitivní vědy, nebo ekonomie, ale není to úplně restriktivní (viz náš minulý program na stránkách). Něco současného a metodologicky zajímavého.

Hledáme aktivní lidi, které tyhle věci taky zajímají, a pomohli by nám s organizací – hlavně s hledáním vhodných hostů, domluvou s nimi atd. Na tuhle základní aktivitu můžou navázat komplexnější věci, ale to je už otázkou příležitosti, chuti, času… Pro vás jako zájemce to může být zajímavá příležitost poznat výzkumníky osobně a neformálně, mimo běžné „konferenční“ situace.

Pokud máte zájem se zapojit do činnosti Společnosti pro kognitivní vědu a filosofii, napište na becev@cognitivescience.cz.

za SCSP – Společnost pro kognitivní vědu a filosofii

Ondra Bečev                  Petr Špecián