Společnost pro kognitivní vědu a filosofii je studentskou organizací působící v Praze a Brně s cílem sdružovat přátele filosofie a kognitivní vědy a zabývat se zejména aktuálními tématy, která jdou nad rámec standardní výuky filosofie a kognitivních věd probíhající na českých VŠ.

V Praze působíme při Filosofické fakultě Univerzity Karlovy a Katedře filosofie Vysoké školy ekonomické v Praze . V Brně je naší základnou Filozofická fakulta Masarykovy univerzity.

Cíl

Hlavním cílem organizace je vytvořit prostor pro interdisciplinární rozpravu a spolupráci, kde dochází k propojení s aktuální výzkumnou a publikační praxí. Náš program je určen vzdělané obecné veřejnosti – zejména vysokoškolským studentům, ale také profesionálům a odborníkům z výzkumné praxe.

Činnost

Hlavním předmětem naší činnosti je organizování pravidelných každoměsíčních přednášek se zajímavými postavami odborné scény tuzemské i zahraniční.

Setkání jsou otevřená veřejnosti, nabízíme také prostor pro prezentaci vlastní práce účastníků našich sezení. Rádi bychom dosáhli vytvoření prostředí otevřené diskuse a konstruktivní kritiky mezi lidmi s různým odborným zaměřením a pohledem na věc.

Kromě pravidelných přednášek pořádáme i nepravidlené akce většího rozsahu – workshopy a konference.

Naší snahou je také podnítit zájem studentů o aktuální témata v oborech filosofie, ekonomie a kognitivních věd, a poskytnout prostor, kde se s těmito aktualitami mohou seznámit a společně je kriticky posuzovat.

Historie

Sdružení bylo neformálně ustaveno v dubnu 2011 studenty filosofie a kognitivní informatiky na Vysoké škole ekonomické v Praze. SCSP byla studentskou organizací při Katedře filosofie Vysoké školy ekonomické v Praze s cílem sdružovat přátele filosofie a vědy a zabývat se zejména aktuálními tématy, která jdou nad rámec standardní výuky filosofie a kognitivních věd probíhající na VŠE. Nová historie SCSP se počítá od zimního semestru 2014, kdy se Společnost orientovala podle převažující poptávky směrem ke kognitivním tmatům a začala se rychle rozšiřovat.  Nejprve jsme v září 2014 zahájili provoz naší pobočky v Brně a následně v dubnu 2015 prošla zásadní reformou i pobočka pražská. Náš tým jsme rozšířili o nové studenty z FF UK, FHS UK a VŠE, kteří se ujali organizace s energií a v současné době se snažíme stále zlepšovat nabídku naší činnosti.

Kontakt

naleznete v sekci Kontakt.