Katedra filosofie Filozofické fakulty MU si vás dovoluje pozvat na studentskou konferenci Paralely vědy a filozofie, která se bude konat ve dnech 22.-23. 5. 2014.

Konference je zaměřena na palčivou otázku, která se bezprostředně pojí s úsilím celé moderní filozofie: Jaký je vlastně vztah vědy a filozofie a co přesně může jedno vedle druhého dokázat? Na dílčích i obecných tématech bude demonstrováno, jakým způsobem se filozofie tváří v tvář exaktním vědám mění, čím je může doplňovat a co od nich naopak může nebo dokonce musí převzít. Konference je pořádaná za účelem ozřejmit, jaký je vztah jednoho k druhému, kde jsou rozdíly a kde podobnosti v metodách a problémech, kde začíná a končí závod jednoho s druhým a zdali vůbec nějaký závod probíhá. Mezi témata, která na konferenci vítáme, může patřit například:

  • Jaký je styčný bod mezi vědou a filozofií?
  • Potřebuje věda filozofii vědy?
  • Lze mít vědu o filozofii a filozofii o vědě?
  • Jak se liší komunikace ve vědě a ve filozofii?
  • Může empirická etika vůbec něco dokázat?
  • Byla philosophia naturalis filozofií?
  • Poskytnou tzv. „kognitivní vědy“ filozofii asyl?
  • Růžový hroch pod stolem: Problém pro vědce nebo filozofa?

… a další.

Srdečně vás zveme na konferenci a vyzýváme vás k aktivní účasti. Abstrakty svých příspěvků (max. 2000 znaků) zasílejte na adresu pezlar@phil.muni.cz do 1. 5. 2014.

Délka příspěvku je maximálně 20 minut, příspěvky budou následovány 10minutovou diskuzí. Místem konání konference je Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně. Dovolujeme si doufat, že se po skončení oficiální části programu připojíte k jeho neoficiálnímu pokračovaní v nedalekém pohostinském zařízení, kde bude příležitost navázat na podnětné diskuze a seznámit se se svými kolegy z jiných pracovišť.

Kvalitní příspěvky mohou být publikovány ve filozofickém časopise Pro-Fil. Příspěvky přijímáme nejpozději do 31. 5. 2014. Podmínky publikace najdete na stránkách časopisu: http://profil.muni.cz.

Za organizační tým, Mgr. Tomáš Ondráček, Mgr. Ivo Pezlar, Mgr. Michal Stránský a Mgr. Jan Votava.

Všechny dotazy rádi zodpovíme na adrese pezlar@phil.muni.cz


PDF verze ke stažení zde.

PDF verze (černobílá) ke stažení zde.