Děkan Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích vypisuje Výběrové řízení na obsazení místa vedoucí/vedoucího neuropsychologické laboratoře katedry pedagogiky a psychologie.

Výše úvazku: 0,5 (v případě zájmu je možné projednat doplnění úvazku akademickou pozicí dle odborného zaměření a dosaženého vzdělání uchazeče (odborný asistent, docent)
Požadavky: psychologické, medicínské nebo inženýrské vzdělání, ukončené doktorské studium a odborné zaměření na EEG výzkum (doložitelné zaměřením disertační práce či publikační činností)
Náplň práce: návrhy řešení koncepčních otázek výzkumného směřování laboratoře, koordinace výzkumných aktivit týmu, domlouvání spolupráce s podobně orientovanými pracovišti v ČR i v zahraničí
Nástup: dle dohody

Písemné přihlášky doložené životopisem, kopiemi dokladů o vzdělání, seznamem vědecké a publikační činnosti zasílejte do 15. 4. 2016 na adresu:
Pedagogická fakulta JU, Dana Pouzarová, Jeronýmova 10, 371 15 České Budějovice.
Informace: telefon: 387 773 034, e-mail: danapo@pf.jcu.cz
V Českých Budějovicích 15. 3. 2016

Další informace: http://www.pf.jcu.cz/misc/vyberove_rizeni_16-01.php

Web laboratoře Neuropsychologické labratoře JU: http://www.pf.jcu.cz/structure/departments/kpe/neurolab/index.html