Společnost pro kognitivní vědu a filosofii si vás dovoluje pozvat na přednášku „Viem čo cítiš, cítim čo si myslíš – aneb modality sociálnej kognície u schizofrénie“, kterou prosloví Mgr. Martin Jáni z CEITECu.

Přednáška se bude konat ve středu 14.12. od 17:30 v budově Filozofické fakulty MU, ulice Arna Nováka 1 v místnosti B2.23.

Událost je sponzorována Filozofickou fakultou.

Anotace přednášky

Jeden z kľúčových rysov u pacientov so schizofréniou predstavujú ťažkosti v medziľudských vzťahoch a v každodennom fungovaní. Tieto ťažkosti súvisia s problémami v sociálnej kognícii, teda tými kognitívnymi procesmi, ktoré súvisia medziľudskými interakciami, napr. s chápaním myšlienok a emócií druhých a porozumením sociálnych pravidiel. Objasnenie týchto ťažkostí nám pomôže nie len zlepšiť život pacientom s týmto ochorením, ale tiež lepšie porozumieť sociálne-kognitívnym procesom ako takým.