Brněnská sekce Společnosti pro kognitivní vědu a filosofii vás zve na přednášku Jakuba Lance (FF MU) s tématem „Koncept vtělené metafory v metodách interaktivní introspekce“. Událost proběhne 15. 10. od 17.00 v učebně C34 budovy C Filozofické fakulty na ulici Arna Nováka v Brně.

Aktuální informace naleznete na facebookové stránce události.

Anotace autora

Nově rozvíjené fenomenologické metody „druhé osoby“ se jeví jako jeden ze slibných nástrojů vědeckého zkoumání vědomí, obzvláště v kontextu neurofenomenologie. Jde o techniky vedení rozhovoru, kdy se výzkumník snaží o detailní a systematické zkoumání subjektivní zkušenosti tázaného, přičemž zužitkovává informací z verbálních i neverbálních projevů. Jedním z častých jevů v takovýchto rozhovorech je tzv. „vtělená metafora“. „Je to jako takové jemné sršení, tlak pod čelem“, překvapeně si uvědomila epileptička po otázce na opakované gesto. Toto uvědomění, které se týkalo do té doby předvědomých pocitů, signalizujících nástup záchvatu, jí následně umožnilo tyto pocity citlivěji vnímat a včas na ně reagovat. Přednáška se věnuje konceptu vtělené metafory a jeho (potenciální) užitečnosti v kontextu fenomenologických metod. Stručně mapuje některé z nich, představuje konkrétní příklady jejich výzkumného a intervenčního užití a diskutuje kontroverze, týkající se fenomenologických a introspektivních metod ve výzkumu obecně