mirek vacuraDovolujeme si vás pozvat na diskusní setkání, které se odehraje 17. 2. od 18:00 na VŠE na Žižkově (místnost bude upřesněna). Tentokrát si budeme povídat s Miroslavem Vacurou (Katedra filosofie NF VŠE) o postanalytické filosofii

Anotace autora:

Analytická filosofie vychází z předpokladu výkladové priority jazyka ve vztahu k myšlení, která má své kořeny už u Frega; postanalytická filosofie je pak charakterizována mj. zdůrazněním pragmatického přístupu k jazyku. V přednášce se zamyslíme nad tím, jakým způsobem je možné na těchto základech uvažovat o tradičních tématech epistemologie – objektivním a subjektivním poznání, či vztahu poznávaného světa k jazyku. Vyjdeme z úvah D. Davidsona, ale učiníme i několik exkurzů do myšlení dalších filosofů.