Zveme Vás na událost pořádanou kolegou Pavlem Potužákem, na které vystoupí náš člen Petr Špecián (KEKE, KFIL, SCSP). Ve čtvrtek 18.9.18:00, v místnosti NB 459 (nové patro v Nové budově, nad NF) přednese svůj říspěvek „Kolapsy komplexních společností: historie a teorie“.

Prezentace k vystoupení: Kolapsy komplexních společností (SCSP září 2014).

Anotace autora:

Vzrušující téma civilizačního kolapsu vstoupilo v českém kontextu do povědomí především v souvislosti s knihou Kolaps a regenerace editovanou Martinem Kovářem a Miroslavem Bártou. Ve svém příspěvku chci ukázat, že má-li mít studium historických kolapsů nějaké praktické implikace, je nutné znovu otevřít otázku teoretického uchopení dějin. Ta se týká v první řadě toho, zda lze předvídat budoucnost lidských společností a zda existují nějaké zákonitosti historického vývoje.

Problematičnost teorie společenských kolapsů v podobě, v jaké byla u nás dosud diskutována a prezentována, si ukážeme na třech úrovních. První je vysoce teoretická a týká se možnosti nalezení obecného mechanismu, který by stál za vývojem historických událostí. Druhá se vztahuje k otázce vymezení relevantní jednotky analýzy, tedy toho, jaká společenská struktura je pro studium kolapsů předmětem zájmu (civilizace, stát, kmen?). Na nejnižší úrovni jde potom o hledání konkrétních proměnných, které by mohly být dobrými prediktory kolapsu.

Pokusím se ukázat, jak enormní problémy stojí před teorií kolapsu, která by chtěla být užitečná, a budu diskutovat, jaká ponaučení mohou teoretikům kolapsu nabídnout různé vědecké disciplíny.