Dámy a pánové,
jménem Společnosti pro kognitivní vědu a filozofii v Brně bychom vás rádi pozvali na přednášku Mgr. Lukáše Zámečníka, Ph.D. jménem „Současný stav kvantových teorií mysli“, která se bude konat 19.3. v Brně.

ANOTACE:

Tématem vystoupení bude kritické zhodnocení současných přístupů, které se pokoušejí o aplikaci principů kvantové fyziky při výkladu původu a úlohy primárního vědomí a vědomí vyššího řádu. Kritika bude založena na pojmové analýze spekulativních teorií Rogera Penrose a Stuarta Hameroffa. Hlavním cílem vystoupení je jasné vymezení role, kterou může hrát fyzika pro účely neurověd.

Lukáš Zámečník působí zejména na Katedře filozofie FF UP v Olomouci. Na témže místě vystudoval obory filozofie a fyzika. Jeho primárním zájmem je filozofie vědy a mysli v analytické tradici a filozofie fyziky.

Přednáška proběhne od 16:40 v učebně A11 v budově A Filozofické Fakulty na ulici Arna Nováka v Brně.

Facebook události: https://www.facebook.com/events/1459420047681431/

14065_10203963553912700_7248076926336113386_n