Společnost pro kognitivní vědu a filosofii Vás zve na květnovou přednášku na téma „Moderní způsoby a nástroje ovládání mozku in vivo“, kterou si pro nás připravil Ondřej Novák (ÚEM AV ČR). Přednáška se uskuteční 19.5. od 18.00 na Filosofické fakultě UK v Praze, nám. Jana Palacha 2, místnost č. 200.

Aktuální informace sledujte zde a na facebookové stránce události.

Anotace

Podíváme se, jak je možné ovládat mozkové buňky v živém zvířeti. Jak to ovlivní jeho emoce či chování?
Proniknout do tajů ovládání mozku nám pomohl vynález dvoufotonového mikroskopu. Jeho běžné zavedení do neurofyziologického výzkumu přineslo revoluci v pochopení základních principů fungování jednotlivých neuronálních okruhů v mozku. Tato metodika byla před 10 lety doplněna další převratnou událostí v molekulární biologii – tou bylo ovládnutí světlem regulovatelných membránových proteinů (kanálů, pump). Spolu s možností cílené exprese jednotlivých optofyziologických proteinů jsme tak dnes schopni pozorovat mozkové buňky v živém zvířeti a zároveň vybranou skupinu těchto buněk ovládat.
V přednášce se seznámíte s oběma metodikami – od základních faktů a principů až po jejich nejmodernější aplikace, které se již podstatně dotýkají filozofických témat, kdy jsme pomocí světla aplikovaného do mozku, samozřejmě jinak než skrze oko, schopni ovládat již zmíněné emoce či sociální chování zvířete.