Společnost pro kognitivní vědu a filosofii Vás srdečně zve na zářijovou přednášku na téma „Deti dualizmu: empirický výskum dualistických intuícií a jeho reflexia“, kterou si pro nás připravila Mgr. Michaela Košová z Přírodovědecké fakulty UK.

Přednáška se uskuteční ve středu, 21. 9. od 18:00 na Filosofické fakultě UK v Praze, nám. Jana Palacha 2, v učebně P200.

Anotace

Pri pokusoch o vytvorenie dôveryhodnej teórie „ľudového dualizmu“ (intuitívnej viery, že človeka netvorí len jeho telo, ale predovšetkým akási netelesná duchovná substancia) sa stretávame s radou konceptuálnych nejasností. Snaha o uchopenie problému v jeho komplexnosti je spojená práve s empirickým výskumom reflektujúcim pojmovú rozvetvenosť dualistických intuícií.
V prednáške predstavím experimentálne výsledky viacerých výskumov s detskými respondentmi, ktoré ponúkajú unikátny náhľad do hlbín našich vrodených predstáv o svete. Na ich základe sa nám črtá istá štruktúra ľudového dualizmu, v ktorom nestojí proti telu primárne „myseľ“, ale „duša“. Pokúsim sa tiež ukázať, že nedávna štúdia zameraná na osobnú identitu sa zdá ísť ruka v ruke s touto teóriou, pričom dokresľuje predstavu o tom, aké vlastnosti so sebou jej kľúčový pojem „duše“ nesie. Zmienim sa taktiež o nádejných pokusoch o evolučné a psychologické vysvetlenie prirodzenej príťažlivosti dualizmu a intuitívnej neuspokojivosti reduktivistických „odvysvetlení“ dualistických konceptov. Napokon predstavím stratégie a ciele vlastného začínajúceho výskumného projektu v tejto oblasti.
Prednáška má za cieľ predstaviť dualizmus ako prirodzený ľudský postoj voči svetu, ktorý pramení z našej evolučnej histórie a je kľúčovým prvkom pomáhajúcim nám úspešne sa orientovať a prežiť v zložitom sociálnom prostredí.

Mgr. Michaela Košová (Katedra filosofie a dějin přírodních věd, Přírodovědecká fakulta UK v Praze)