Společnost pro kognitivní vědu a filosofii Vás srdečně zve na březnovou přednášku na téma „Punk at the UK: Sociální zakotvení estetických preferencí na příkladu studentů Univerzity Karlovy“, kterou si pro nás připravil Mgr. et Mgr. Ondřej Špaček, Ph.D.
Přednáška se uskuteční ve středu, 22. 3. 2017 od 18:00 na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, nám. Jana Palacha 2, místnost 301.

Anotace autora:

Vkus bývá vnímán jako určitá nezadatelná charakteristika jedince, jedinečný a individuální osobnostní rys. Takovému chápání ale odporují systematické pravidelnosti, které můžeme v rozložení estetických preferencí ve společnosti najít. Přednáška představí klíčové koncepty současné sociologie spotřeby a kultury, které nabízejí vysvětlení, jak je vkus naopak formován společensky. Na příkladu aktuálního výzkumu kulturních zájmů a preferencí studentů Univerzity Karlovy pak ukáže, jaké dimenze vkusu jsou dnes relevantní a nabídne hypotézy, jak jsou vytvářeny.