Společnost pro kognitivní vědu a filosofii si vás dovoluje pozvat na přednášku „Literární postava a kognitivní výzva„, kterou prosloví Bohumil Fořt.

Přednáška se bude konat ve čtvrtek 23.03. od 17:30 v budově Filozofické fakulty MU, ulice Arna Nováka 1 v místnosti A11.

Přednáška se zaměří na klasicky poetologickou kategorii literární postavy a pokusí se zhodnotit přínos jejího kognitivistického uchopení.

Anotace

Už od Aristotela patří literární postavy k základním poetologickým kategoriím. Ovšem jejich teoretické zkoumání je ztížené jejich dvojdomým založením: na jedné straně podléhají obecným konvencím výstavby zápletek, manýrám i žánrovým diktátům, na straně druhé jsou nositelkami subjektivních rysů, skrze něž jsou přístupné jakožto jisté protějšky lidských bytostí – a jako takové
je dokážeme vnímat, cítit s nimi, milovat je i nenávidět. Po stručném úvodu o milnících výzkumu na poli literárních postav se přednáška soustředí na přínos kognitivisticky orientovaných pozic k problematice literárních postav, především pak na přínos kognitivně naratologických přístupů. Kognitivní impuls očividně pomáhá uchopit klasické koncepty pomocí nových termínů a strategií a posouvá výzkum literárních postav zřetelně směrem k jejich subjektivizaci a ke studiu jejich čtenářské konceptualizace. V rámci těchto zkoumání se přeneseme na pole realistických literárních postav, kde své snažení (nikoliv nepolemicky) zakončíme.

Bohumil Fořt je docentem Filozofické fakulty MU. Je zakládajícím členem Brněnského naratologického kroužku a dále mimo jiné členem European Narratology Network či The International Society for the Study of Narrative.