Společnost pro kognitivní vědu a filosofii Vás srdečně zve na lednovou přednášku na téma „Vývojová a kognitivní robotika aneb jak pomocí čtyřnohých a humanoidních robotů modelovat mechanizmy reprezentace těla a peripersonálního prostoru“, kterou si pro nás připravil Mgr. Matěj Hoffmann, Ph.D.

Přednáška se uskuteční v úterý 24. 1. od 18:00 na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, nám. Jana Palacha 2 (místnost bude upřesněna ve facebookové události).

Anotace autora:

Lidé i zvířata bez problémů ovládají svá vysoce složitá těla a současně integrují multimodální senzorické informace. Zdá se, že nějaký model nebo reprezentace těla v mozku je v tomto případě nezbytný. Přestože bylo nashromážděno množství experimentálních pozorování a navrhnuta celá řada konceptů (jako např. schéma těla – body schema), mechanizmy, které za fungováním zmíněných reprezentací stojí, jsou z velké části neznámé. V tomto příspěvku ukážeme, jak použít roboty k modelování těchto jevů. Jedna případová studie bude na čtyřnohém robotovi, kde zkoumáme, jak může robot samostatně abstrahovat pravidelnosti v nepředzpracovaném prostoru senzorických a motorických signálů. Další příklady budou na humanoidním robotu iCub, který má morfologii – fyzické proporce a senzorický a motorický aparát -, která je na určité úrovni abstrakce podobná primátům. Lze jej tak použít jako nástroj k rozšíření výpočetních modelů a jejich ukotvení ve fyzickém světě a k realizování celých senzoricko-motorických smyček v interakci s prostředím. Dále nově disponuje umělou kůží po celém povrchu těla. Právě taktilní modalita hraje při poznávání vlastního těla důležitou roli; robot proto aktivně provádí průzkum povrchu těla a sbírá taktilní, proprioceptivní a vizuální informace, ze kterých pak vytváří první reprezentace.