Společnost pro kognitivní vědu a filosofii si dovoluje Vás pozvat na další přednášku, tentokrát od Mgr. Juraje Hvoreckého, Ph.D., (FlÚ AV ČR) který nám představí žhavý filosofický problém povahy vědomí a možná řešení tohoto problému. Přednáška proběhne opět v budově Filozofické fakulty UK na Palachově náměstí od 18.00 v přednáškové místnosti 104. Faceboková událost je zde.

Autorova anotace

V posledním období se objevily dvě knihy českých autorů, jež se snaží filosoficky uchopit pojem vědomí a nebojí se pracovat ani s empirickými fakty. V přednášce se odrazíme od jedné z nich, autorů T. Marvana a M. Poláka, v níž vysvětlují svůj pohled na fenomenální vědomí, zejména na jeho nevědomou stránku. Přiblížíme jejich argumentaci a ukážeme, kde jsou její limity. Budeme argumentovat proti unitárnímu poledu na fenomenalitu a představíme náčrt programu, jež její fungování vysvětlí lépe.
To nám umožní v závěru se vyjádřit k další české knize od T. Hříbka, jež fenomenální vlastnosti odmítá úplně. Ukážeme, že tento postoj je obhajitelný, ale musí být doplněn pozitivním programem, jež nabídneme.