Pražská sekce Společnosti pro kognitivní vědu a filosofii vás zve na přednášku Dominiky Grygarové (Národní ústav duševního zdraví) a Petra Adámka (Filozofická fakulta Masarykovy univerzity) s tématem „Umělecké dílo jako experimentální stimul“.
Přednáška proběhne 25. 2. 2016 od 18.00 budově Filozofické fakulty na Palachově náměstí v Praze. Místnost bude ještě upřesněna.

Anotace:

Přednáška si klade za cíl představit možnosti experimentálního výzkumu uměleckých děl pomocí metod eye trackingu, magnetické rezonance nebo elektroencefalografie (EEG). Úvodní historický exkurz zabrousí k počátkům empirické estetiky a jejího vývoje v 19. a 20. století, dále představí výzkumná témata neuroestetiky až po současné směřování experimentálního výzkumu na pomezí psychologie vizuálního vnímání, umělecké teorie a neurověd.
Druhá část přednášky se bude věnovat konkrétním výzkumným záměrům a dílčím výsledkům interdisciplinární výzkumné skupiny Obraz, mysl, mozek na NUDZ. Představíme např. fMRI experiment, který se zabýval tématem pohledu v portrétním malířství, nebo problematiku umělecké intence zkoumané pomocí eye trackingu.