Srdečně vás zveme na dubnovou přednášku Společnosti pro kognitivní vědu a filosofii v Praze. Tentokrát se vypravíme do oblasti analytické filozofie mysli a vědomí. Jakub Mihálik (FF UK) promluví na téma „Naturalistické a nereduktivní pojetí vědomí“.
Přednáška se bude konat toto úterý 26. 4. 2016 od 18:00 ve Staré budově VŠE na Žižkově (nám. W. Churchilla) – místnost SB305.

Dubnová pražská přednáška SCSP nás zavede to zákoutí analytické filosofie mysli. Filozof Jakub Mihálik si klade otázku, zda je možný takový přístup k vědomí, který je zároveň naturalistický i nereduktivní. Přijďte na naši přednášku – již toto úterý!
Místo bude upřesněn – sledujte náš FB event, či webové stránky cognitivescience.cz
 
Facebookový event s aktuálními informacemi naleznete ZDE.

Anotace autora

Ve své přednášce se budu zabývat otázkou, zda je možný přístup k vědomí, který je zároveň naturalistický i nereduktivní.
Přítomnost vědomí u fyzických organismů patří k velkým a dosud nevyřešeným záhadám vědy i filosofie. Není vůbec zjevné, proč by neuronové procesy v mozku měly vést k tomu, že pro daný organismus je nějaké „být sebou samým“. Proč by měly neuronální procesy dát vzniknout onomu bohatému „vnitřnímu filmu“?

I přes neúspěch redukcionistických přístupů ke vědomí je přesto snadné se domnívat, že vědomí v posledku musí být redukovatelné. A to proto, že neexistuje žádný jiný způsob, jak k vědomí přistoupit jako k přírodnímu fenoménu, tedy naturalisticky. Tuto domněnku se pokusím zpochybnit odkazem na pojetí vědomí, které je naturalistické, ale zároveň nereduktivní. Takovým pojetím je, jak ukáži, russellovský panpsychismus, podle něhož se fundamentální fyzická jsoucna vyznačují vnitřní povahou fenomenálních vlastností, a disponují tak primitivními vědomými prožitky. Tomuto přístupu se v posledních letech dostalo značné pozornosti, mimo jiné od filosofů jako David Chalmers či Galen Strawson. Naznačím také možnou odpověď na zřejmě největší výzvu, které russellovský panpsychismus čelí – takzvaný problém kombinace. Ten lze vyjádřit otázkou, jak mohou mikro-vědomí fundamentálních fyzických částic kolektivně konstituovat makro-vědomí.