Zveme Vás na první přednášku Společnosti pro kognitivní vědu a filosofii v roce 2016.  Marcela Sevčíková a Magda Bartošková představí svůj výzkum možných adaptivních aspektů deprese, prováděný na Národním ústavu duševního zdraví (NUDZ).
Přednáška se bude konat v hlavní budově FF UK v učebně č. 104 a to ve středu, 27.1.2016 v 18:00.

Facebookovou stránku události naleznete zde.

Anotace přednášejících:

Cílem přednášky je poukázat na evoluční paradox deprese, která ač je úporná, zneschopňuje jedince i jeho okolí se po tisíciletí vyskytuje napříč různými kulturami a její celoživotní výskyt v populaci dosahuje až 20%. Je možné, že má deprese nějakou funkci, že je k něčemu užitečná? Představíme Vám několik adaptivních hypotéz, které nevnímají depresi jako biologickou dysfunkci, ale jako přirozenou reakci na nepřízeň osudu a stres. Depresivní přemýšlení bylo donedávna považováno za neužitečný pesimismus, dokonalé mrhání mentální energií. V přednášce se dozvíte, o tom, že podle jedné z adaptivních hypotéz by mohla být depresivní ruminace cestou k přirozené úzdravě. Autorky zmiňovanou hypotézu ověřují u hospitalizovaných depresivních jedinců.