Společnost pro kognitivní vědu a filosofii Vás zve na dubnovou přednášku na téma „Intuice z pohledu kognitivní psychologie – Je možné se na intuici spolehnout?“, kterou prosloví Tomáš Vašák (IDM). Přednáška se se uskuteční 28.4. od 18.00 a poprvé se nebude konat na VŠE, ale na Filosofické fakultě UK v Praze, nám. Jana Palacha 2., místnost č. 201.

Facebooková stránka události je zde.

Anotace

Ještě před několika lety se pojem intuice vyskytoval ve výzkumných pracech jen velmi sporadicky. Dnes je to legitimní téma díky vymezení oblasti dvěmi základními koncepcemi -Naturalistic Decision Making (NDM) a oblastí heuristik (Kahneman). Současné výzkumy v této oblasti nejen definují a vysvětlují pojem intuice, ale posunuly celé vnímání psychologie rozhodování. V přednášce bude předsatven jeden ze současných výzkumů na pozadí zmíněných myšlenkových koncepcí. Autor popíše výzkum rozhodování v krizi, který vychází z výzkumu rozhodování pilotů v krizových letových situacích. Atoří se snaží experimentálně prokázat zda je možné se na intuici – vnitřní pocit – spolehnout ve stresových situacích.