Zveme vás na říjnovou přednášku Společnosti pro kognitivní vědu a filosofii. Katarina Čuláková z Archeologického ústavu AV ČR představí, jaké otázky si klade poněkud netradiční aplikace poznatků kognitivní vědy – kognitivní archeologie. Přednáška se uskuteční ve středu 29.10.2014 od 18.00 v budově Vysoké školy ekonomické v Praze na Churchillově náměstí. Akce se uskutečí v místnosti SB 306 ve Staré budově VŠE.

Facebooková událost ZDE

Anotace autorky:

Archeologie se zabývá především hmotnými pozůstatky života lidí v minulosti – materiální kulturou. Lidská mysl je pro ni velmi obtížně zachytitelná. Může se jí zabývat pouze pomocí nepřímých indicií. I v případě pozůstatků budov, nádobí, nábytku apod. jsou obvykle archeologické interpretace značně nejisté. Pravděpodobně ještě mnohem méně přesné je chápání kognitivních procesů. Nicméně archeologie je nemůže zcela opomíjet, protože v průběhu vývoje lidského druhu došlo k zásadním změnám v lidské mysli, které učinili zjednodušeně řečeno „z opice člověka“. Jednu z hlavních oblastí, kterými se kognitivní archeologie zabývá, jsou otázky spojené s určením toho, které procesy vedli k rozvoji lidského mozku do jeho dnešní podoby. Tato problematika představuje základ kognitivní archeologie, přes to jsou i jiné témata, která jsou pro tento obor důležité, jako příklady budou uvedeny studie zabývající se učením (výroba kamenných nástrojů), přenosem informací (neolitizace) a schopností abstrakce (umění).