Zveme Vás na červnovou přednášku Společnosti pro kognitivní vědu a filozofii, která se uskuteční ve středu 6.6. od 19.00 . Tentokrát nám Milan Petrák představí téma vzniku a evoluce náboženství a seznámí nás se dvěma základními tábory evolučních teorií víry. Milan Petrák je analytik Bisnode ČR, publicista, autor knih Skrytá autorita: Iracionalita a dav v člověku a Terapie chaosem aneb Jak nejistota člověka posouvá i rozvíjí. Přednáška proběhne v budově Filosofické fakulty UK na Palachově náměstí, učebna P018.

Anotace autora:

V otázce evolučního vzniku víry v současnosti zuří téměř „svatá válka“ mezi zastánci teorie náboženství coby vedlejšího produktu (v čele s Richardem Dawkinsem) a mezi Davidem Sloanem Wilsonem a dalšími vědci, podle kterých víra pomáhala našim předchůdcům přežít. Obě teorie sofistikovaně vysvětlují některé aspekty náboženství, obě mají ale své trhliny. Jaké jsou jejich přednosti a v čem jsou nedostatečné? Svou roli mohla při vzniku víry sehrát agresivita mezi skupinami našich předků, žijících jako lovci a sběrači. Zkusme se na tuto možnost podívat pohledem „Terror Management Theory“. Nakonec se pomocí kvantitativní textové analýzy podíváme, čím se liší jazyk víry od běžné komunikace.