Zveme Vás na říjnovou přednášku Společnosti pro kognitivní vědu a filosofii. Petr Švarný (FF UK) se vypořádá s tématem vskutku neobvyklým – totiž světem bez plynoucího času. Přijďte si to poslechnout, nebude to věru ztráta času… Přednáška s diskusí proběhne 7.10.2015 od 18.00 v budově FF UK na nám. Jana Palacha, místnost 200.

Aktuální informace naleznete na facebookové stránce události.

Anotace autora:

Julien Barbour se ve své práci The End of Time pokusil skoncovat s časem. Pokusme se podívat, jakou roli hraje čas pro pozorovatele v kontextu filosofů a fyziků, zejména však jak a zda by mohl pozorovatel odlišit vesmír časový a vesmír nečasový.