Srdečně vás zveme na poslední letošní přednášku Společnosti pro kognitivní vědu a filosofii v Praze. Již po druhé v tomto roce se budeme zabývat časem, tentokrát nám Radka High představí časovou perspektivu.
Přednáška se bude konat v hlavní budově FF UK v učebně č. 104, a to již tuto středu, 9.12.2015 v 18:00.

Anotace od přednášející:

Přednáška se zabývá problematikou tematizace časové perspektivy a její diagnostikou u studentů gymnázia.
První část je věnována prezentaci jednotlivých koncepcí časové perspektivy, dále budou představeny poznatky o percepci času, vlivu na chování a vztahu časové perspektivy a motivace výkonu. Podrobněji popíši teorii osobnostně motivační koncepce časové perspektivy J. Nuttina a koncept perspektivní orientace I. Pavelkové. V závěru první části se dozvíme o diagnostických postupech a metodách.
Druhá část bude věnována shrnutí výzkumných výsledků týkající se vztahu časové perspektivy a motivace výkonu u českých žáků a studentů.