Zveme Vás na přednášku Michala Vavrečky z Gerstnerovy laboratoře na FEL ČVUT. Tématem bude tentokrát „Neurální koreláty prostorové kognice: refenční rámce“. Místo konání je již tradičně Vysoká škola ekonomická v Praze, místnost RB103 v Rajské budově na Žižkově
ANOTACE:
V přednášce shrnuji současné teorie, které se zabývají užitím rozdílných referenčních rámců během navigace v prostoru. Důraz bude kladen na analýzy faktorů, které ovlivňují užití allocentrického a egocentrické rámce. Na sérií experimentů demostruji, že manipulace s proměnnými jako je směr pohybu v prostředí, popřípadě jeho komplexita, dokáže vyvolat změnu ve způsobu reprezentace prostoru u participantů. Analýza EEG aktivity během orientace tuto hypotézu potvrzuje.

Facebook event