Doc. Ivan M. Havel letos opět otevírá svůj předmět Přirozené a umělé myšlení akreditovaný na MFF.

Kurz mohou navštěvovat studenti různých ročníků, kteří mají zájmem o kognitivní vědu a filosofii mysli. Pro témata v letním semestru bude znalost látky ze zimního semestru užitečná, avšak nikoliv nezbytná. Účast je možná i pro nezapsané posluchače.

Studenti jiných fakult (a hosté) jsou vítáni

Předmět si mohou zapsat v terminu, který k zápisu do UK SIS otevírá MFF (20. 8. – 21. 10. 2012; v případě obtíží je třeba kontaktovat studijní oddělení vlastni fakulty a/nebo MFF). Studenti FHS se zapisují se zápočtem; na PřF je předmět veden pod č. S720P97K.

Anotace

Zkoumání vybraných pojmů a myšlenek kybernetiky, umělé inteligence, kognitivní vědy, filosofie mysli a příbuzných oborů. Zvláštní důraz na témata, která mají co říci ke vztahu mezi myslí a tělem a k problému vědomí a racionálního myšlení. Probírají se i diskusní témata a nejnovější výzkumné směry. Od zapsaných studentů se předpokládá aktivní účast včetně vypracování semestrální práce.

Podrobnosti naleznete zde [PDF]