Doc. Ivan M. Havel v letním semestru opět otevírá svůj předmět Přirozené a umělé myšlení akreditovaný na MFF.

Kurz mohou navštěvovat studenti různých ročníků, kteří mají zájmem o kognitivní vědu a filosofii mysli. Pro témata v letním semestru bude znalost látky ze zimního semestru užitečná, avšak nikoliv nezbytná. Účast je možná i pro nezapsané posluchače.

Studenti jiných fakult (a hosté) jsou vítáni

Předmět si mohou zapsat v terminu, který k zápisu do UK SIS otevírá MFF (v případě obtíží je třeba kontaktovat studijní oddělení jak vlastni fakulty, tak MFF). Studenti FHS se zapisují se zápočtem; na PřF je předmět veden pod č. S720P97K.

Předpokládaná témata pro zimní semestr

Přehled kognitivní vědy a filosofie mysli. Vztah hmoty a mysli, problém vědomí.Rozdíl mezi přirozeným a umělým. Současná témata v umělé inteligenci. Umělá kreativita, tvorba konceptů (blending). Paradoxy a gödelovská smyčka. Introspekce a (sebe)reflexe. Mžikové prožitky, retence, perzistence a paměť.

Podrobnosti naleznete zde